Kvalifikacije za popunu 2. HL Muški

Prijave ekipa za Kv turnir za popunu 2. HL Muški,

obaviti do 30.05.19. do 14 sati na

  • email:m.stipesevic@hotmail.com

Eklipe koje ne naprave prijavu na vrijeme smatrat

će se da su odustale od kv turnira za popunu 2. HL Muški

popis ekipa koje ostvaruju pravo na kvalifikacije

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.