header image
 
 

STK Slavonski Brod

Kontakt : Luka Klaić – Predsjednik

- tel.: 0915111523

dvorana: sportska dvorana VIJUŠ, Stanka Vraza 2/ a, Slavonski Brod