header image
 
 

STK Posavac

Predsjednik: Ivan Jularić , tel. 0995927768, 

adresa:Kaniža 76, 35254 Bebrina

e mail: ivanjularic21@gmail.com

tajnik: Antun Želinski , tel.: 0958426004

Adresa dvorane: Mjesni dom Kaniža, Kaniža 117