header image
 
 

STK Posavac

Predsjednik: Danijel Mršić

tel. 035433161, 098 9021784

adresa:Kaniža 124 a, 35254 Bebrina

e mail: danijelsb866ff@gmail.com

Adresa dvorane: Mjesni dom Bebrina, Bebrina 81