header image
 
 

STK Strmac

kontakt osoba: Krešimir Zoričić

adresa: Alojzija Stepinca 31, 35400 Nova Gradiška

- tel.: 097-713-1424

dvorana: Dvorana za male sportove,

               trg Kralja Tomislava 5, Nova Gradiška