header image
 
 

STK Garešnica

Predsjednik: Josip Bilandžija

Adresa: V. Nazora 22, 43280 Garešnica

tel. 098 456 826

Mladen Vugrinović, tel. 0992396116

Trg Hrvatskih Branitelja 2, 43280 Garešnica

e. mail: stk.garesnica@gmail.com

Adresa dvorane: Ulica Petra Svačića 11g, Garešnica

Dvorana SŠ August Šenoa