header image
 
 

STK Slatina

kontakt: Predsjednica – Ksenija Čurić

- tel.:099217-7886

- e-mail: ksenijacuric@gmail.com

adresa za poštu: Crveni Križ

Braće Radića 13 A

33520 Slatina

kontakt: Tajnik – Vlatko Jelenčić

tel: 098296-296, fax: 033400-180

e-mail: ce-kaj@slatina.hr

dvorana: dječiji vrtić ˝ Zeko ˝ ( za utakmice 2. HL Žene )