header image
 
 

STK Lipa

Kontakt osoba: Sigeti Igor
Tel. 099/4132988
e-mail adresa: igor.sigeti@gmail.com
kućna adresa: Sigeti Igor, Brekinska 65,  34550 Prekopakra

Adresa dvorane: – Lipik, Gradska športska dvorana, ulica Školska

                                 - Filipovac, Tabor 14 ( Filipovac je na cesti između Lipika i Pakraca )