header image
 
 

STK Graničar

kontakt osoba: Marin Stipešević

adresa: Nikole Nalješkovića 26 A, 35000 Slavonski Brod

- tel.: 095-900-4284

- e-mail: m.stipesevic@hotmail.com

dvorana:O.Š. „Vladimir Nazor“

adresa dvorane: Franje Marinića 9, Slavonski Brod