header image
 
 

STK Pitomača

kontakt osoba: Mirko Debeljak

adresa:  mirko.debeljak@gmail:com

- tel.: 0996857360

Dvorana:

 - Vinogradska 19
( dvorana je u sklopu nogometnog igrališta u Pitomači )